Regiobijeenkomsten

RCPSNH organiseert jaarlijks twee regiobijeenkomsten voor counselors, echoscopisten en andere betrokkenen bij de uitvoering van prenatale screening, een in het voorjaar en een in het najaar. Dit gebeurt doorgaans in samenwerking met SPSAO. Vanwege de coronacrisis kunnen deze bijeenkomsten voorlopig niet doorgaan. Daarvoor in de plaats worden door de acht regionale centra gezamenlijke landelijke webinars georganiseerd.

RCPSNH organiseert daarnaast jaarlijks twee echocasuïstiek besprekingen in samenwerking met de afdeling Prenatale Diagnostiek van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Sinds de coronacrisis vinden deze online plaats. Presentaties zijn te vinden in het Archief. Vanwege corona wordt ook gezamenlijk door de regionale centra voor alle SEO-echoscopisten een landelijk webinar georganiseerd.