2019

Regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH

Vanaf 12:30 uur ontvangst.
Aanvang programma: 13:00 uur, einde 17:00 uur
Doelgroep: contractanten RCPSNH / SPSAO
Accreditatie KNOV, NVOG, BEN wordt aangevraagd
Voorlopig programma: